Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Έναρξη λειτουργίας προαιρετικής πρωινής ζώνης


Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 21/09/2016 θα λειτουργήσει η προαιρετική πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Σχολείου (7.00 – 8.00).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές των οποίων οι γονείς /κηδεμόνες έχουν δηλώσει την επιθυμία τους με αίτηση τους στο Δ/ντή του Σχολείου.
                                                                   Ο Δ/ντής του Σχολείου


Επείγουσα ανακοίνωση προς τους γονείς των μαθητών/τριών Α΄ και Δ΄ τάξεων


Αγαπητοί γονείς,
παρακαλούμε όπως το συντομότερο δυνατό, προσκομίσετε στο σχολείο μας, το Ατομικό Δελτίο Υγείας  ( Α.Δ.Υ.Μ) των παιδιών σας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, αλλά και σε αθλητικές δραστηριότητες.
Αν δεν έχετε το σχετικό έντυπο του Α.Δ.Υ.Μ., μπορείτε να το ζητήσετε από το σχολείο ή να το εκτυπώσετε πατώντας εδώ:http://dipe.ach.sch.gr/attachments/article/48/atomiko_deltio_ygeias.pdf

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Αγαπητά παιδιά, γονείς και κηδεμόνες,
ο καθιερωμένος Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 π.μ.
Οι μαθητές  και οι μαθήτριες θα προσέλθουν στο σχολείο  με τις τσάντες τους για να παραλάβουν τα βιβλία και θα αποχωρήσουν περίπου στις 10:00 π.μ.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!


Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Ανοίγουν τα σχολεία


Το σχολείο μας θα είναι ανοιχτό για το νέο σχολικό έτος 2016-2017, από την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινά από τις 8:30΄το πρωί έως τις 13:30΄για εγγραφές και ετοιμασίες για την υποδοχή των μαθητών.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Εγγραφές μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Σχολείο για το σχολικό έτος 2016-2017

Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2016-2017.
Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε εδώ την εγκύκλιο που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής και φοίτησης των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Οι δηλώσεις πρέπει να παραδοθούν στον Διευθυντή του σχολείου έως τις 21 Ιουνίου 2016.
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 22 Ιουνίου 2016,απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2016-2017 εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010
Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016)
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια .
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) Δίδεται από τη Σχολική Μονάδα κατά την εγγραφή
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας (Άρθρο 1, ΠΔ 201/98).
Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή γίνεται αποδεκτή μόνον σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης κάποιου αποδεικτικού στοιχείου (όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση πρόσφατης μετοίκησης), όπου δηλώνεται και η υποχρέωση προσκόμισης του απαιτούμενου αποδεικτικού.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.7/229/53868/Γ1/10-5-2011 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, « …Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης Παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)».
Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, επισήμως μεταφρασμένα, χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραπάνω δικαιολογητικά.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται καθημερινά από τις 08.30 – 13.00 από την 1η Ιουνίου 2016 έως τις 21 Ιουνίου 2016
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2610/524609
Για το σχολικό έτος 2015-2016 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Τετάρτη 15-6-2016, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης.Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Εθελοντική αιμοδοσία στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Οβρυάς

 

Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Οβρυάς και  ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαμπος» θα πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη εξάμηνη Εθελοντική Αιμοδοσία στο χώρο του σχολείου την Παρασκευή 13/05/2016 από τις 9.30π.μ. έως και 13.30μ.μ.
Σε όλους μας είναι γνωστό ότι:
  • Το αίμα δεν παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται και τη στιγμή που χρειάζεται είναι δύσκολο να βρεθεί.
  • Οι ανάγκες της κοινωνίας μας σε Αίμα είναι μεγάλες.
Η Αιμοδοσία είναι ακίνδυνη και διαρκεί 5-10 λεπτά και το ΑΙΜΑ που δίνουμε ο οργανισμός μας το αντικαθιστά μέσα σε λίγα λεπτά.
Ο Αιμοδότης πρέπει να είναι υγιής και ηλικίας 18-62 ετών, να είναι ξεκούραστος και πριν την αιμοληψία να έχει προηγηθεί ελαφρύ πρωινό. Μπορεί δε να δώσει Αίμα μέχρι και τρεις φορές το χρόνο.
 Το πρόβλημα αφορά όλους μας και για να έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας, πρέπει χωρίς δισταγμό να λάβουμε μέρος, σ” αυτή την κίνηση αγάπης και προσφορά ΖΩΗΣ, όσο το δυνατόν περισσότεροι.


Ο σκοπός μας είναι ιερός ΔΙΝΩ ΑΙΜΑ ΔΙΝΩ ΖΩΗ – Η ΖΩΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ


Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Πασχαλινές ΕυχέςΟ Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας, σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση με υγεία και ευτυχία.!!!!

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ


            
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Γονείς
Στην προσπάθεια μας, να είμαστε συνεπείς με την πολιτική μας κατεύθυνση που μας υπαγορεύει να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους και να μεριμνούμε για την ικανοποίηση τους, σας ανακοινώνουμε τη συνέχεια της λειτουργίας της ημερήσιας παιδικής κατασκήνωσης παιδιών.   
Το πρόγραμμα θα εκπονηθεί από 21/6/2016 έως 12/8/2016 και θα το παρακολουθούν παιδιά ηλικίας 9–14 χρονών, από 7:30 πμ έως 15:30 μμ.
Η επιλογή των παιδιών θα γίνει βάσει των κριτηρίων, τα οποία έχουν ορισθεί με την υπ΄αριθμ. 30 Απόφαση της 3ης /10-2-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
 Η μεταφορά των παιδιών θα γίνεται με μισθωμένα από την υπηρεσία μας λεωφορεία από σταθμούς συγκέντρωσης πλησίον της διεύθυνσης κατοικίας τους. Η ημερήσια απασχόληση θα περιλαμβάνει, πλήρη διατροφή και  δραστηριότητες για δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας, υλοποίηση δράσεων έκφρασης, ψυχαγωγίας, κοινωνικών δεξιοτήτων, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον.
Οι αιτήσεις συμμετοχής, θα διατίθενται και θα κατατίθενται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στα γραφεία του ΚΟΔΗΠ Γούναρη 76 στο Πρωτόκολλο από 9/5/2016 έως 27/5/2016.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610-390971
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Αιτήσεις Εισαγωγής μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Γυμνάσια


Ξεκινά από τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016  η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στην Α΄ τάξη των  Πειραματικών - Πρότυπων Γυμνασίων. Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στη ΔΕΠΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://depps.minedu.gov.gr/ Η εισαγωγή μαθητών μαθητριών στα  Πειραματικά Γυμνάσια θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ενδιαφερόμενων γονέων  την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες  οι γονείς μπορούν να έχουν στη διεύθυνση https://iep.edu.gr/pps/ όπου μπορούν να συμπληρώσουν και τη σχετική αίτηση.


     

                                                                                 Ο  Δ/ντής

                                                                                   Ιωάννης  Στεφάνου